Beleidsplan

De doelstellingen van de stichting, het behoud en de toegankelijkheid van de collectie voor het publiek, zijn nog altijd beleidsbepalend voor het bestuur.
Gedurende de het afgelopen decennium is de collectie met een grondig restauratie-programma in goede staat gebracht. Voor de volgende jaren staat een aantal kleinere onderhoudsprojecten op het programma: van een aantal ovale schilderijen moet  de inlijsting herzien worden omdat de inlijsting spanning op het doek zet.
Daarnaast wil de stichting met betrekking tot objecten in depot, in afwachting van een geschikte tentoonstellingsgelegenheid veelal ondergebracht bij de familie, een flexibeler beleid voeren. De huidige praktijk leidt tot langdurige plaatsingen van tientallen jaren terwijl we met kortere plaatsingen waar de depotcondities (klimaat, veiligheid, etc.) dat toelaten wellicht meer affiniteit met de collectie kunnen kweken.