De Collectie

De hier volgende overzichten zijn bedoeld om een impressie te geven van de collectie. Geen van de overzichten is compleet.

Een deel van de verzameling is op dit moment in bruikleen bij een museum of andere bruikleennemer, een belangrijk doel daarvan is dat de betreffende werken daarmee voor een breder publiek toegankelijk worden.

De rest is in depot, wat soms betekent dat de stukken tijdelijk bij familieleden zijn ondergebracht.

Verder laten we hier zaken zien die met de verzameling te maken hebben, of er ooit deel van uit maakten en waar we in ons netwerk toegang toe hebben, maar die geen eigendom zijn van de stichting