De Stichting

De Stichting beheert een verzameling van meer dan veertig Enkhuizer portretten uit de zeventiende en de achttiende eeuw waarvan een twintigtal kort na de Tweede Wereldoorlog in bruikleen is gegeven aan het stadhuis van Enkhuizen. Slechts een deel van deze verzameling is door rechtstreekse vererving bij de familie die de schilderijen in de stichting heeft ingebracht, terecht gekomen. Dit deel bestaat voornamelijk uit achttiende-eeuwse schilderijen.

Een kleine groep portretten is afkomstig uit de familie Buyskes en werd aan mr. J. de Vries van Doesburgh (1863 – 1951) nagelaten door de kinderloze laatste telg uit die familie, Pieter Johan Buyskes (1829-1910). Uit de nalatenschap van mej. A.A.U. Prins verkreeg mr. J. de Vries van Doesburgh in 1903/1904 het portret van drie generaties van de familie Kluppel uit 1645. Eén schilderij werd verworven door ruil met de gemeente Haarlem en een enkele aanvulling kwam uit de kunsthandel.

Maar de kern van de verzameling van de stichting is afkomstig uit de boedel die Margaretha Maria Snouck van Loosen (1807-1885) naliet.

Ongeveer de helft van het bezit van de stichting is permanent tentoongesteld in het oude stadhuis van Enkhuizen en sinds 2014 ook in het Westfries Museum te Hoorn.
De samenwerking met de gemeente Enkhuizen gaat terug tot voor de formele oprichting van de stichting en is een mooi voorbeeld van privaat-publieke samenwerking in de cultuursector.