In Depot

De hier genoemde zaken zijn eigendom van de stichting, in afwachting van een publiek toegankelijk bruikleen ondergebracht bij de familie.